Lykwols Bliid is de Friese naam van het huis en betekent ‘nochtans blij’ of ‘niettemin blij’.

Het verhaal van Lykwols Bliid

De naam staat al ruim 50 jaar in simpele zwarte letters op de grote kei voor aan de weg. De kei werd door Jannes’ vader gevonden in het net ontgonnen land dat hij in 1963 door de ruilverkaveling had verworven. Ze hebben er een houten boerenwagen aan verspeeld om de kanjer naar de hoek van het land te brengen. De kei werd de markering van heit’s nieuwe land.

De gloednieuwe boerderij was de eerste ruilverkavelingsboerderij aan de noordkant van het Alddjip. Aanvankelijk boerde Haarsma hier zonder elektriciteit en telefoon. Met de brommer moest je er op uit om een dierenarts te halen. Het melkveebedrijf was een droom van Jannes’ vader die tijdens zijn jarenlange werkzaamheden als kaasmaker een kleine veestapel had vergaard. Bij hun huis in Siegerswoude werd de ruimte in de kleine oude stal te krap voor de melkkoeien en wat jong vee. Door de ruilverkaveling zag Haarsma zijn kans schoon om een melkveebedrijf te beginnen dat zijn twee jongens later zouden kunnen voortzetten. En zo verhuisde het gezin met twee zoons in de tienerleeftijd naar De Mersken. Door het feit dat menig omstander liet weten dat dit waagstuk van de 63-jarige Haarsma wel moest mislukken, besloot heit de woorden Lykwols Bliid op de kei te zetten. Hoe het ook zal gaan, wat er ook gebeurt, heit was dankbaar en voelde zich ‘lykwols bliid’.

De beide zoons hadden een vrouw gevonden en in 1968 namen beide gezinnen hun intrek in Lykwols Bliid. Heit en mem, inmiddels gepensioneerd, besloten naar een bejaardenwoning in Frieschepalen te verhuizen. Op het land naast Lykwols Bliid werd na een aantal jaren een huis gebouwd voor Jannes en Wieke en hun gezin. De grote kei markeerde vanaf dat moment de hoek van hun eigen tuin. Broer Jan bleef met vrouw in Lykwols Bliid wonen. In de jaren negentig moest Jan om gezondheidsredenen stoppen met het boerenwerk. Sindsdien zet Jannes het bedrijf in zijn eentje voort.

Lykwols Bliid wordt nu verhuurd als vakantiehuis voor de liefhebber van landelijk leven. Gasten kunnen zich hier “lykwols bliid” voelen.